MØD KANDIDATERNE

Jobønsker: Receptionist, kontor Bedemandsassistent Kontorassistent   Kulturmedarbejder 
Jobønsker: Industrioperatør Fabriksarbejder Køkken/kantine Laboratorieassistent 
Jobønsker: Cafeteria/kantine  Blæksprutte Pædagog Reception Old Frue  (Hotel)
Jobønsker: Køkkenmedhjælper Truckfører Lager- og logistikmedarbejder Fabriksarbejder